Yr Adeilad

Capel Cildwrn yw adeilad cyntaf y Bedyddwyr yn y Gogledd lle bu yr enwog Christmas Evans yn gweinidogaethu. Mae’n engraifft hynod o’r ‘Hen Dy Cwrdd’ gyda’r pulpud uchel yn ganolbwynt er mwyn i bregethwyr dystio yn unig i Iesu Grist.