Rhoi

Fe gymerwn y casgliad…

Bydd eich rhodd yn mynd tuag at wahanol weinidogaethau Capel Cildwrn i hyrwyddo’r efengyl.
Diolch yn fawr am eich haelioni.

Mae modd cyfrannu mewn tair ffordd:

1. Trwy wasanaeth Stewardship
Dyma’r ffordd orau o roi os ydych chi am ychwanegu rhodd cymorth/gift aid
https://www.give.net/20213703

2. Trwy neges destun
Bydd y swm rydych yn ei gyfrannu yn cael ei ychwanegu i’ch bil ffôn neu ei dynnu o’r credid PAYG + cyfradd neges destun safonol eich darparwr.
I gyfrannu £1, tecstiwch CILDWRN i 70201
I gyfrannu £3, tecstiwch CILDWRN i 70331
I gyfrannu £5, tecstiwch CILDWRN i 70970
I gyfrannu £10, tecstiwch CILDWRN i 709191

3. Cyfraniad uniongyrchol i’r Banc
Banc Y Lloyds, Cangen Caernarfon
Cod: 77-48-24
Rhif cyfrif : 06497268
Enw’r cyfrif: Capel Cildwrn