Dolenni

Rydym ni fel Eglwys yn cefnogi neu’n rhan o waith yr elusenau Cristnogol canlynol:

Beibl.net – Aralleiriad o’r Beibl mewn Cymraeg cyfoes.

Coleg y Bala – Canolfan Gristnogol i blant a ieuenctid.

Llanw – Gŵyl Gristnogol i’r teulu cyfan

Tearfund – Elusen Gristnogol sy’n gweithio i leddfu tlodi a lledu gobaith Iesu trwy’r byd.