Swyddfa Tearfund Cymru

Yng Nghapel Cildwrn y lleolir canolfan weinyddol Tearfund Cymru. Yn ogystal a bod yn Weinidog ar yr Eglwys mae Hywel yn Gyfarwyddwr yr elusen Tearfund yng Nghymru.