Croeso

**Ar hyn o bryd mae Capel Cildwrn yn cael ei adnewyddu, felly dros dro byddwn ni’n addoli yn y lleoliadau canlynol:

screen-shot-2016-10-27-at-10-31-01

Croeso i wefan Capel Cildwrn. Ein bwriad fel Eglwys yw adnabod Iesu Grist yn well a’i gyflwyno i eraill yn effeithiol. Gobeithio y byddwch yn cael ychydig o flas ar fywyd y Capel wrth grwydro o gwmpas y wefan.

Byddwn yn falch i’ch croesawu atom unrhyw bryd.